FAQ

Què és?

El Consell de les Dones del Baix Llobregat, ens participatiu adscrit orgànicament al Consell Comarcal del Baix Llobregat, té com a principal objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits: l’econòmic, el laboral, polític, social, cultural, etc.

Tot i l’existència d’un gran nombre de dones altament qualificades, s’observa com aquestes no estan ocupant els càrrecs i les posicions laborals de primer nivell en el mercat laboral.

Aquestes dificultats de promoció laboral, la precarietat laboral, així com un model productiu que les expulsa i exclou, fa que moltes dones decideixin liderar projectes empresarials propis, adequats a les seves necessitats i formes de treballar. De fet, en els darrers anys s’observa un increment molt significatiu de les iniciatives econòmiques liderades per dones.

Per tal de consolidar aquesta tendència i fomentar la seva expansió, des del Consell de les Dones del Baix Llobregat s’impulsa aquesta iniciativa amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

En què consisteix?

 • Visibilitzar a les dones que lideren projectes econòmics de la comarca del Baix Llobregat.

 • Crear espais de reflexió i diàleg sobre el lideratge, formació i talent de les dones i l’emprenedoria i xarxes de recolzament.

 • Donar visibilitat i fomentar projectes empresarials que apuntin cap a models productius generadors d’ocupació i sostenibles socialment (organitzats per fer compatibles la vida professional, amb l’associativa i la familiar, amb processos de treball racionalitzats, treball en equip, projectes amb valor afegit, innovadors, basats en la recerca…).

 • Introduir en l’agenda pública la necessitat de fomentar l’emprenedoria liderada per dones i les xarxes de dones empresàries.

A qui s’adreça?

Dones amb projectes econòmics: empresàries, emprenedores, directives, cooperativistes, etc…

Objectius generals

 • Generar una Xarxa de Dones empresàries del Baix Llobregat com un espai d’intercanvi de coneixements, assessorament i de creació de projectes econòmics conjunts.

 • Fomentar l’emprenedoria femenina a la comarca com a element clau per generar ocupació i evitar la pèrdua de talent femení (dones altament qualificades en llocs poc qualificats o a l’atur, dones que emigren per qüestions laborals, etc…).

 • Generar ocupació i creixement econòmic a la comarca a partir del coneixement, el treball cooperatiu i la innovació com a factors empresarials clau.

Objectius específics

 • Estendre el treball i l’experiència d’Esplugues de Llobregat a la resta de municipis de la comarca com a model a seguir (Xarxa de Dones Emprenedores, planificació estratègica per fomentar l’ocupació…).

 • Fomentar espais de relació i la creació de grups de dones empresàries en els municipis de la comarca.

 • Visibilitzar la necessitat de vehicular el talent femení cap a projectes empresarials autònoms com una de les fórmules per aconseguir generar ocupació i creixement econòmic.

 • Donar a conèixer experiències i pràctiques d’emprenedoria liderada per dones de la comarca.